Om att bo i bostadsrätt

En del tror att de köpt sig en lägenhet när de köpt en bostadsrätt. Men upplåtelseformen innebär att man köpt sig rätten att bo i en viss bostad under obegränsad tid – så länge man betalar avgiften och sköter sina förpliktelser mot föreningen. Bostadsrättsinnehavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i föreningen tillsammans med rätten att bo i en viss bostad. Här på Snickarbacken äger vi tillsammans fastigheterna och en del mark. 

På stämman, där alla lägenheter har varsin röst, beslutas vilka personer som ska sköta driften, underhållet och värna om medlemmarnas intressen. Det är alltså styrelsen som får förtroendeuppdraget av övriga medlemmar. 

Föreningens ordningsregler och stadgar redogör för vad du som medlem ansvarar för och vad föreningen ansvarar för.

Läs mer här (pdf med mera information från föreningens försäkringsrådgivare)