Odlingslådor

Styrelsen har tagit fram regler för odling på den gemensamma gården. Syftet är att så många som möjligt av de som är intresserade ska ges möjlighet att odla på gården, samtidigt som detta inte ska ta upp en allt för stor del av den gemensamma ytan eller skapa ett stökigt intryck för andra boende i föreningen. Reglerna gör det även tydligare för alla vad som gäller för odlingarna och underlättar för styrelsen att ha bättre koll på vem som hyr vilken odlingslåda och alltså ansvara för dess skötsel enligt nedan. 

Odlingslådor får inte ställas ut av enskilda boende på andra ställen på den gemensamma gården. Odlingslådor som ställs upp utan tillstånd kommer boende anmodas att ta bort. 

Alla som önskar hyra en odlingslåda ska kontakta styrelsen för att anmäla intresse och ställa sig i kö. Anmälan görs till styrelsen@snickarbacken.com, märk mejlet med ”odlingslåda” i rubriken och meddela vilken storlek på låda du önskar. Därefter kan boende löpande ställa sig i kö. 

När sista anmälningsdagen har passerat kommer de 10 första anmälda att få ett erbjudande via mejl. Skulle du få ett sådant erbjudande och fortfarande vill ha odlingslådan är det viktigt att du tackar ja. Odlingslådorna finns i två storlekar, den mindre lådan kostar 500 kronor per år och den större lådan 1 000 kronor per år. 

När du tackat ja till ett erbjudande om odlingslåda tas du bort från kön. Du kan endast bli tilldelad en odlingslåda. Du blir automatiskt borttagen från kön om du tackat nej till två erbjudna odlingslådor. 

Om du får en odlingslåda upprättas ett avtal och en odlingslåda anvisas (1–10). 

Avtalet gäller första mars till sista februari, ett år i taget. Kontrakten förnyas efter kontakt mellan styrelsen och hyrestagaren i februari. 

Avtal för odlingslådor