Fritid

Fritidskommittén

Snickarbacken har en fritidskommitté som ansvarar för de fritidsverksamheter som finns i området.

Lennart Tengblad, kassör och seniorgymnastik, 08-92 91 03
Ekonomen i fritidskommittén sköter bokföring av kontaktkassa och bankkonto. Lämnar kassarapporter till styrelsen och bokslut. Betalar för fritidskommitténs olika utlägg mot kvitto. 
Margareta Skog, lunchträffar, 070-722 56 21
Berit Bergquist mfl, trädgårdsgruppen, 070-986 14 92
Christine Lenngren, syrummet, 08-96 65 22
Gunilla Fredholm, uthyrning samlingslokalen, 08-758 05 74
Håkan Andersson, flaggeneral
Berit Bergquist, städdag, 070-986 14 92
Lise-Lotte Worming, bastu, 070-464 62 67
Per Knutas, bastu-lista, 08-96 97 41
Anki Sellerud, boulebanan, 073-402 42 25
Milan Knezevic, bordtennis, 070-692 86 86
Christina Bodelsdotter, stick-café och foto-träffar, 070-842 52 19 
Bertil Carlsson, snickarboden, 073-741 96 15
Kathy Dian, styrkerum, 073-998 91 48

Kontrakt för bordtennis, bastu, styrketräningsrum, snickarbod respektive syrum kan tecknas i styrelserummet på styrelseöppet, onsdagar jämna veckor mellan kl.18.30–19.30. Tillgång till någon av dessa faciliteter kostar 200 kronor.

Bastu

Det finns en bastuanläggning i kvarterslokalen. Bokning sker via listan som finns uppsatt i entrén. Du måste själv städa efter dig.

Ansvarig från fritidskommittén ordnar med Excel-ark för bokning. Kontrollerar städning 1–2 gånger i månaden. Städningen ska göras av boende samt föreningens städfirma. Ansvarig fyller på såpa och andra rengöringsmedel.

Bordtennis

I föreningens samlingslokal går det att spela bordtennis efter att ha tecknat kontrakt med styrelsen. Ansvarig från fritidskommittén gör regelbundna kontroller av bordet och nätet. Bollar och racket finns. Ansvarig sköter också inköp vid skadad eller sliten utrustning. Bokning görs via skärmen i entrén till lokalen. Ska annat evenemang inom föreningen ske får man kontakta ansvarig för bokningssystemet, för närvarande Gunilla Fredholm, så reglerar hon detta.

Flaggning

Vi hissar flaggan varje officiell flaggdag.

Om närstående vill är det möjligt att flagga på halvstång när någon av föreningens medlemmar går bort. Kontakta i så fall fritidskommittén eller styrelsen med önskemål.

Flaggan förvaras i Snickarboden. Tillgång dit får man via styrelsen. Vid behov införskaffas ny vimpel eftersom den gärna blåser sönder. Om det blir knutar bör de lösgöras eftersom vimpeln håller längre tid då.

Samlings- och festlokal

Gunilla Fredholm
Telefon 08-758 05 74

Samlingslokalen med plats till 50 personer kan du hyra för barnkalas, fester, träffar etc. Lokalen är utrustad med stolar, bord samt pentry med glas, porslin, bestick och övrig köksutrustning. Hyreskostnaden är 250:- för vardagar. Efter kl 20.00 på helger (fre kväll, lör, sön) tillkommer 250:-.

Lokalen får användas till kl 23.00 söndag-torsdag och till kl 01.00 fredag-lördag. Lokalen kan även hyras för möten och studiecirklar. Vid regelbunden uthyrning kan hyreskostnaden diskuteras. För bokning eller vidare information kontakta Gunilla Fredholm.

I samlingslokalen har externa aktörer seniorgympa och yoga. Förskolan använder den också ibland för gympa.

Hyreskontrakt samlingslokal

Snickarbod

Snickarboden är utrustad med arbetsbänkar samt en del verktyg för dig som tycker om att snickra m.m. men inte vill göra det i din lägenhet. Snickarboden finns mitt emot kvarterslokalen på Sidensvansvägen 63.

Städdagar

Vår och/eller höst arrangeras städdagar där alla boende är välkomna att hjälpa till att hålla vårt vackra område rent och fint. Vi brukar sopa rent, plocka skräp, rensa i skogsområdet, måla, plantera blommor mm. Tänk på att detta bidrar till att hålla våra kostnader nere samt är ett utmärkt sätt att lära känna grannar.

Styrelsen beslutar tillsammans med fritidskommittén om datum för städdagarna. Fritidskommittén sätter upp lappar i portarna. Ansvariga för städdagarna listar vad som ska röjas, städas, ansas inomhus som utomhus. De ställer fram verktyg som krävs för arbetet. Ombesörjer dryck och någon form av skaffning. Verktygen finns i föreningens två trädgårdsförråd. De öppnas med Cliq-nyckeln. Vänd dig till styrelsen om du behöver tillgång. Ansvariga för städdagen forslar också bort skräp och trädgårdsavfall efter städdagen. Dagarna avslutas med någon form av gemensamt fika.

Styrketräningsrum

I styrketräningsrummet finns möjlighet att styrketräna och konditionsträna på motionscykel. Styrkelokalen finns i kvarterslokalen på Sidensvansvägen 63 (bredvid styrelserummet). Bokning sker via digital informationstavla som finns uppsatt i entrén. Max 3 tider per vecka.

Lokalen får användas alla dagar 06.00-00.00 med undantag för de kvällar då samlingslokalen är bokad.

Syrum

Ett syrum finns i samma hus som grovtvättstugan. Den är utrustad med arbetsbänkar, en vanlig symaskin, en sk overlock symaskin, strykbräde samt strykjärn.

Ansvarig från Fritidskommittén gör översyn av symaskiner och övrig utrustning. Lämnar in på service vid behov. Bokning görs på lista som hänger i syrummet. Inköp sker efter samråd med fritidskommitténs ekonom.

Trädgårdsgruppen

Består av upp till 10 personer. Alla intresserade av trädgårdsskötsel.  

Gruppen sköter vårt närområde i första hand. De kallar till genomgång av gemensamma områden och aktiviteter. Gruppen hjälper varandra med tyngre vattningar, grävningar, planteringar. De ansvarar för planteringar som innefattar trekantsplanteringen vid brofästet, 7 st. större krukor, mindre kruk- och lådplanteringar vid 4 st. bersåer/ sittplatser,  "Allas Vår Terrass", "Berså 63", sittplats 67:an och boulebanan. 

Kontakten med styrelsen är mycket viktig. Alla förändringar ska diskuteras med dem. Under säsong görs flera planeringspromenader. Anlitad trädgårdsfirma ska även de vara införstådd med gruppens arbete.

Foto- och stickningsträffar

Christina Bodelsdotter håller i fototräffar och stickningsträffar när intresse och möjligheter visar sig. Träffarna hålls i samlingslokalen.

Luncher

Gemensamma luncher anordnas för de som är daglediga. Oftast torsdagar kl. 14.00 (13.00) i vår samlingssal. Frivilliga personer dukar och gör lokalen trevlig för gemensam lunch. Kostnad: har varit 70 kr/person. Maten har levererats från förskolans kök.

Annonsblad skapas för var termin och sätts upp i entréerna och på Facebook ”Grannarna på Snickarbacken”.

Anmälan till luncherna sker till ansvarig i fritkidskommittén, för närvarande Margareta Skog.