Fritid

Fritidskommittén

Snickarbacken har en fritidskommitté som ansvarar för de fritidsverksamheter som finns i området. För respektive fritidsverksamhet finns en ansvarig i fritidskommittén som du kan kontakta om du vill ha ytterligare information om någon verksamhet.

Lennart Tengblad, kassör och seniorgymnastik
Margareta Skog, vänträffar
Berit Bergquist, blommor
Christine Lenngren, syrummet
Gunilla Fredholm, samlingslokalen
Björn Huldberg, flaggeneral
Carl-Gustav Lax, städdag
Kerstin Möller, blommor
Lise-Lotte Worming, bastu
Auli Strandh, blommor
Anders Glassel, yogagrupp
Joakim Ekström, boulebanan
Milan Knezevic, bordtennis
Christina Bodelsdotter, stick-café och foto-träffar 
Göran Strandh, snickarboden
Anita Linell, styrkerum

Kontrakt för bordtennis, bastu, styrketräningsrum, snickarbod respektive syrum kan tecknas i styrelserummet på tisdagskvällar jämna veckor mellan kl.18.30–19.30. Tillgång till någon av dessa faciliteter kostar 200 kronor.

Bastu

Det finns en bastuanläggning i kvarterslokalen. Bokning sker via digital informationstavla som finns uppsatt i entrén. Du måste själv städa efter dig. Följ anvisningarna i resp. lokal där även städmaterial finns.

Flaggning

Vi hissar flaggan varje officiell flaggdag.

Om närstående vill är det möjligt att flagga på halvstång när någon av föreningens medlemmar går bort. Kontakta i så fall fritidskommittén eller styrelsen med önskemål.

Samlings- och festlokal

Gunilla Fredholm
Telefon 08-758 05 74

Samlingslokalen med plats till 50 personer kan du hyra för barnkalas, fester, träffar etc. Lokalen är utrustad med stolar, bord samt pentry med glas, porslin, bestick och övrig köksutrustning. Hyreskostnaden är 250:- för vardagar.

Efter kl 20.00 på helger (fre kväll, lör, sön) tillkommer 250:-.

Lokalen får användas till kl 23.00 söndag-torsdag och till kl 01.00 fredag-lördag. Lokalen kan även hyras för möten och studiecirklar. Vid regelbunden uthyrning kan hyreskostnaden diskuteras. För bokning eller vidare information kontakta Gunilla Fredholm.

Hyreskontrakt samlingslokal

Seniorgymnastik

På onsdagar mellan 9.00–10.00 är det seniorgymnastik med kommunal gymnastikledare i samlingslokalen på Sidensvansvägen 63. Kontakta Lennart för mer information.

Snickarbod

Snickarboden är utrustad med arbetsbänkar samt en del verktyg för dig som tycker om att snickra m.m. men inte vill göra det i din lägenhet. Snickarboden finns mitt emot kvarterslokalen på Sidensvansvägen 63.

Städdagar

Vår och/eller höst arrangeras städdagar då alla boende är välkomna att hjälpa till att hålla vårt vackra område rent och fint. Vi brukar sopa rent, plocka skräp, rensa i skogsområdet, måla, plantera blommor mm. Tänk på att detta bidrar till att hålla våra kostnader nere samt är ett utmärkt sätt att lära känna grannar.

Styrketräningsrum

I styrketräningsrummet finns möjlighet att styrketräna och konditionsträna på motionscykel. Styrkelokalen finns i kvarterslokalen på Sidensvansvägen 63 (bredvid styrelserummet). Bokning sker via digital informationstavla som finns uppsatt i entrén. Max 3 tider per vecka.

Lokalen får användas alla dagar 06.00-00.00 med undantag för de kvällar då samlingslokalen är bokad.

Syrum

Ett syrum finns i samma hus som grovtvättstugan. Den är utrustad med arbetsbänkar, en vanlig symaskin, en sk overlock symaskin, strykbräde samt strykjärn.

Trädgårdskommitté

Genom att plantera blommor i blomkrukor och rabatter m.m. försöker vi att ytterligare försköna vår yttre miljö. Kontakta Berit om du vill hjälpa till.