Felanmälan

Teknisk och ekonomisk förvaltning sker via HSB, som nås på tel 010 - 442 50 00.

Fastighetsskötsel sköts också av HSB och felanmälan görs utan undantag direkt till HSB via telefon eller HSB:s hemsida:

010 - 442 50 00

Felanmälan webb

Om du har frågor om avier, bilplatser eller överlåtelser går det att mejla till kundcenter61@hsb.se.