Fakta om Brf Snickarbacken

Styrelserummet

Sidensvansvägen 63
Öppet onsdagar jämna veckor mellan klockan 18:30–19:30 (öppnar igen från och med den 22 september 2021).

Fastighetsbeteckning

Sjöstugan 39

Organisationsnummer

714800-1196

Lägenhetsnumrering

Folkbokföringen sker numera på den lägenhet där du bor istället som tidigare enbart på fastigheten, enligt det av lantmäteriet upprättade lägenhetsregistret. Information om folkbokföring mm finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

Lägenhetsnumren finns anslagna i alla portar samt har delgivits lägenhetsinnehavarna per brev.

Lägenheterna inom brf Snickarbacken har fått nummer enligt följande:

Lägenhetsnummer

Lägenhetsritningar

Här hittar du ritningar över föreningens olika lägenheter.

Lägenhetsritningar

Orienteringstavla

Här finns en orienteringstavla över vårt område.

Orienteringstavla