Fakta om Brf Snickarbacken

Styrelserummet

Sidensvansvägen 63
Öppet tisdagar jämna veckor mellan klockan 18:30–19:30.

Fastighetsbeteckning

Sjöstugan 39

Organisationsnummer

714800-1196

Lägenhetsnumrering

Folkbokföringen sker numera på den lägenhet där du bor istället som tidigare enbart på fastigheten, enligt det av lantmäteriet upprättade lägenhetsregistret. Information om folkbokföring mm finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

Lägenhetsnumren finns anslagna i alla portar samt har delgivits lägenhetsinnehavarna per brev.

Lägenheterna inom brf Snickarbacken har fått nummer enligt följande:

Lägenhetsnummer

Lägenhetsritningar

Här hittar du ritningar över föreningens olika lägenheter.

Lägenhetsritningar

Orienteringstavla

Här finns en orienteringstavla över vårt område.

Orienteringstavla

Bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en bostadsrättstilläggsförsäkring för bostadsrättsinnehavare hos Trygg-Hansa (se certifikat nedan för mer info).

VIKTIGT: Detta upphör att gälla den 30 april 2021. Efter det måste varje medlem teckna detta via sin egen hemförsäkring.

Läs mer här nedan:

Brf-tillägg kortfattad beskrivning från Trygg-Hansa
Sanering mot skadedjur
Certifikat bostadsrättstillägg 20190101-20200101
Certifikat bostadsrättstillägg 20200101-20210101