Förråd och p-platser

Förråd

Brf Snickarbacken har ett antal lägenheter som ej har separata vinds- eller källarförråd knutna till lägenheten. För dessa lägenheter har föreningen 136 vindsförråd som hyrs ut. Vindsförråden är inte isolerade eller uppvärmda. Det rör sig om galleravgränsade utrymmen av varierande storlek som har uppförts på föreningens råvindar. Snedtak förekommer.

Vanligtvis är alla förråd uthyrda, dvs nybliven medlem kan inte räkna med att få hyra förråd vid inflyttningen. Dessa förråd är ej bundna till lägenheten dvs vid försäljning går säljarens förråd till kön. För att få hyra förråd finns en kö som administreras av HSB, som nås på 010-442 11 00.

Policydokument

Vad gäller vid hyra av förråd?

Policy vid uthyrning av förråd

P-platser

Föreningen har 286 lägenheter. Totalt disponerar föreningens medlemmar 308 bilplatser dvs 1,07 plats per lägenhet. Följande platser finns:

53 parkeringsplatser med motorvärmaruttag. 250 kr per månad
117 platser med motorvärmaruttag i kallgarage. 375 kr per månad
18 dubbelplatser (dvs 36 bilplatser) med motorvärmaruttag i kallgarage. 550 kr per månad
109 garageplatser i varmgarage. 500 kr per månad
Kallgarageplats elbil. 575 kronor per månad + kostnad för elförbrukning.
Varmgarageplats elbil. 700 kronor per månad + kostnad för elförbrukning.
Det finns totalt 22 elbilsplatser inne och 2 ute.

För MC kan plats erbjudas i varmgaraget för 83–167 kronor per månad (kallgarage resp. varmgarage)
Dessutom finns 36 gästplatser varav en handikapp. Avgift 5 kr per timme, max 50 kr per dygn.

Inga av våra p-platser hör till en särskild lägenhet/kontrakt, utan hyrs helt separat. Ibland är alla platser uthyrda, d.v.s. nybliven medlem kan inte alltid räkna med att få bilplats vid inflyttningen.

Policydokument

En bostadsrättshavare som står i kö till en bilplats kan få tillstånd att använda någon av våra gästplatser i mån av tillgång utan att erlägga p-avgift. Detta tillstånd kostar 500 kr för en månad och kan köpas av styrelsen under tisdagsöppet.

Den som önskar parkeringsplats anmäler detta direkt till HSB på deras hemsida eller via tel 010-442 11 00.

Då plats kan erbjudas meddelas medlemmen per brev eller telefon av HSB.

Kötiderna kan inte förutsägas.

Policy vid uthyrning av bil och mc plats
Se även användarinstruktion för motorvärmare