Bredband, telefoni och TV

Bredband

När det gäller bredband har föreningen ett gruppavtal med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget). Alla lägenheter har ett bredbandsuttag där bredband och bredbandstelefoni kan användas. Detta ingår i den månadsavgift som medlemmar betalar till föreningen.

Uppkopplingen ger 100 Mbit/sek till din dator/mobil och 100 Mbit/sek från dator/mobil och ut på nätet. Det går att beställa och själv betala extra för snabbare uppkoppling. Kontakta Telenor och glöm inte att uppge att föreningen har ett gruppavtal för rabatterade priser.

Det går också att beställa och använda tv via bredbandsuppkopplingen. Också detta gör du via Telenor. Kostnaden betalar du själv.
Nyinflyttade aktiverar bredbandstjänsten via Telenor som kan ta ut en anslutningsavgift för detta, men någon ytterligare kostnad ska inte tillkomma för den enskilde medlemmen om inga extra tjänster beställs.

Om du flyttar

Vid försäljningen av lägenheten får du själv kontakta Telenor för att säga upp abonnemanget. Eventuell lånad utrustning för telefoni eller liknande kan behöva returneras. Informera den nya bostadsrättsinnehavaren att kontakta Telenor för att få tillgång till bredbandstjänsterna.

Telefoni

Det finns möjlighet att ha en fast telefon via Telias kopparnät i föreningens lägenheter. Kontakta Telia för mer information.

TV

Com Hem är leverantör av tv på Snickarbacken, vi har ett gruppavtal som gäller samtliga lägenheter. Det finns minst ett antennuttag med tv och radio i varje lägenhet. Det går också att få tv via bredbandet, läs mer om detta under rubriken Bredband.

Avtalet gäller Com Hems basutbud i analog form (vissa kanaler finns också digitalt utan extra kostnad) och detta ingår i månadsavgiften som medlemmar betalar till föreningen. Den som vill kan själv beställa och betala för ett större kanalutbud. Kontakta Com Hem.