Brandskydd

Det ska finnas brandvarnare i alla våra lägenheter, monterade i taket för bästa skydd. Föreningen står för brandvarnare, medan medlemmar ser till att batteriet byts. Styrelsen rekommenderar också att medlemmar införskaffar brandsläckare och brandfilt. I en lägenhet större än 60 kvm ska det finns två brandvarnare.

Hör av dig till styrelsen om du behöver en brandvarnare. 

Checklista för ökad säkerhet för dig och dina grannar

Följ den här listan och kontrollera brandskyddet i din bostad och i fastigheten.

 • š  Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare

 • Kontrollera brandvarnarens funktion. Det är ditt ansvar att brandvarnaren funge-

  rar.

 • š  Kontrollera elutrustningen i lägenheten. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter?

 • š  Tv/datorskärm bör stå fritt och ventilerat. En skärm som varit igång under en läng- re period kan bli varm.

 • š  Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.

 • š  Dra ur kontakten när du använt kaffekokare och brödrost.

 • š  Se till att filter och spisfläkt är fria från fett.

 • š  Förvara inte brandfarlig vara i källare eller vindsförråd.

 • š  Tillse att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vin- den.

 • š  Dörrar till återvinningsrum/soprum skall alltid vara stängda.

 • š  Container på gården? Säkerhetsavstånd till byggnad är 4 meter för täckt container

  och 6 meter för öppen container. Dörrar till källare och vindar ska alltid vara låsta.

 • š  Bostaden bör vara utrustad med minst en brandsläckare (Rek. 6 kg pulver-ABC) och brandfilt.

 • š  Kontakta i första hand fastighetsägaren om du tycker att det är brister i brand- skyddet i din fastighet. Har du frågor är du alltid välkommen att ringa räddnings- tjänsten i din kommun.

 • š  Var varsam när du laddar elektronikutrustning (Mobil, Bärbar dator etc) använd alltid godkänd laddare.

Listan kommer från Föreningen FRIS.

Checklistan från FRIS om du vill skriva ut
Brandskydd i lägenhet (goda råd från FRIS)